Sylwetka absolwenta

 

Studia podyplomowe i kursy profesjonalne (poszczególne moduły wykładowe) przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników przedsiębiorstw elektroenergetyki zawodowej (zarówno działów technicznych, jak i obsługi klientów), przedsiębiorstw elektroinstalacyjnych, odbiorców energii elektrycznej z sektora przemysłu i usług, producentów sprzętu oraz pracowników działów marketingowych firm oferujących na rynku sprzęt elektrotechniczny, elektroniczny i informatyczny.

Celem studiów jest przekazanie inżynierom podstaw rozumienia zagadnień jakości energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy, operatora systemu elektroenergetycznego, handlowca oraz producenta urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.

W roku 2005/2006 Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych uczestniczyła w realizacji europejskiego projektu dydaktycznego Leonardo Power Quality Initiative Vocational Education System – LPQIVES, dotyczącego jakości energii elektrycznej. Jednym z efektów tego projektu było wdrożenie – na bazie powyższych studiów podyplomowych międzynarodowego europejskiego standardu nauczania w tej dziedzinie i uruchomienie w kilku krajach europejskich (Węgry, Rumunia, Niemcy, Włochy, Belgia, Czechy) systemu szkoleń, uprawniających do uzyskania – po zdanym międzynarodowym teście – stopnia zawodowego specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej. Organizatorzy studiów podyplomowych AGH są w gronie komitetu sterującego europejskiego systemu edukacji.