Program studiów

 
 • Wprowadzenie do problematyki jakości energii elektrycznej
 • Zmiany wartości napięcia – część 1 (zapady i wzrosty napięcia, krótkie i długie przerwy w zasilaniu)
 • Zmiany wartości napięcia – część 2 (wahania napięcia)
 • Asymetria napięć i prądów
 • Odkształcenia napięć i prądów (harmoniczne i interharmoniczne)
 • Układy energoelektroniczne, oddziaływanie układów przekształtnikowych na sieć zasilającą
 • Kondensator w systemie elektroenergetycznym, kompensacja mocy biernej
 • Układy zasilające o podwyższonych wskaźnikach energetycznych
 • Pomiary wskaźników jakości energii
 • Analiza i ocena jakości energii elektrycznej, obróbka statystyczna danych pomiarowych
 • Jakość energii elektrycznej w warunkach rynku energii, DSM, rozproszone (lokalne) źródła energii,
  zasady formułowania kontraktów na dostawę energii, taryfy a jakość energii elektrycznej
 • Koszty złej jakości energii elektrycznej
 • Niezawodność zasilania, zmiany częstotliwości napięcia zasilającego
 • Uziemienia i przewody ochronne, przepięcia w systemach elektroenergetycznych
 • Systemy gromadzenia energii
 • Filtracja pasywna i aktywna, dynamiczna stabilizacja napięcia
 • Lokalizacja źródeł zaburzeń (zapadów napięcia, wyższych harmonicznych, wahań napięcia)
 • Ciągły monitoring wskaźników jakości energii elektrycznej
 • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), zaburzenia wysokiej częstotliwości
 • Wybór tematów prac dyplomowych i ich realizacja
 • Cztery spotkania konsultacyjne
 • Prezentacja prac dyplomowych

W ramach studiów zostaną wykorzystane materiały dydaktyczne opracowane przez Ogranizatorów studiów podyplomowych w ramach projektu Leonardo Power Quality Initiative – LPQI oraz Leonardo Energy Academy. Projekt LPQI, sponsorowany przez Komisję Europejską, stworzył podwaliny edukacji przez Internet w dziedzinie jakości energii elektrycznej. Platforma Leonardo Energy Academy jest jedynym w swoim rodzaju centrum informacyjno-edukacyjnym dostępnym on-line. Jest ona dedykowana profesjonalistom zajmującym się na codzień problemami wytwarzania energii elektrycznej, zarządzania energią, jakością energii czy efektywnością energetyczną.