Wykładowcy Studiów Podyplomowych Jakość Energii Elektrycznej:

dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH

dr inż. Janusz Brożek

dr inż. Krzysztof Chmielowiec

prof. dr hab. inż. Jakub Furgał

dr inż. Andrzej Firlit

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

dr inż. Ryszard Klepka

mgr inż. Władysław Łoziak

dr inż. Andrzej Mondzik

dr hab inż. Wiesław Nowak, prof. AGH

dr inż. Krzysztof Piątek

prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg

dr inż. Marek Rogóż

dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński, prof. AGH           

dr inż. Jan Strzałka

dr inż. Marcin Szlosek

dr inż. Waldemar Szpyra

dr inż. Rafał Tarko

prof. dr hab. inż. Jurij Warecki

dr inż. Cezary Worek