Charakterystyka studiów


Jakość dostawy energii elektrycznej stała się w Polsce, podobnie jak w innych krajach, w których dokonano prywatyzacji sektora energetycznego, kategorią nie tylko techniczną, lecz również ekonomiczną i marketingową. Coraz częściej dostawcy energii elektrycznej, odbiorcy i producenci sprzętu doświadczają skutków złej jakości energii lub są sprawcami jej degradacji. Ta sytuacja wymaga posiadania dostatecznej wiedzy u każdego z uczestników tej rynkowej gry. Jej brak może być, a w wielu przypadkach jest, źródłem ogromnych kosztów zarówno w skali gospodarki krajowej, jak i w budżetach poszczególnych zakładów energetycznych, odbiorców przemysłowych i indywidualnych czy producentów sprzętu.


Dla podkreślenia znaczenia jakości energii elektrycznej warto zacytować fragment z 1-szego Krajowego Raportu Benchmarkingowego nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych: „Jakość dostawy energii stała się odrębną specjalnością zawodową wymagającą stosownego przygotowania teoretycznego (w dużym stopniu interdyscyplinarnego w ramach kierunku elektrotechniki), bardzo dużego doświadczenia zawodowego i ciągłej aktualizacji wiedzy. Ten stan rzeczy wymaga, aby tą problematyką w strukturze organizacyjnej operatora zajmowało się oddzielne grono specjalistów, dla których będą to podstawowe obowiązki służbowe. Traktowanie tych prac jako zajęcia dodatkowego nie jest dobrym rozwiązaniem. Warto zacząć od prac koordynacyjnych, aby z czasem wykształcić zespół ekspertów”.