Uprzejmie informujemy, że rusza

XIII edycja Studiów podyplomowych

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

     Czas trwania: 2 semestry (od XII 2017 r. do XI 2018 r.)

     Termin zgłoszeń: do 31 X 2017 r.

     Wymagane dokumenty:

      • kwestionariusz osobowy
      • dyplom ukończenia studiów technicznych (uwierzytelniona kopia)

     Tryb zgłoszeń: według kolejności zgłoszeń

     Liczba miejsc: 20

     Koszt: 6500 zł (możliwość płatności w ratach)

     Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Andrzej Firlit

     Osoba do kontaktu: mgr Małgorzata Ledwoń

     Informacje dodatkowe: zjazdy odbywają się co dwa tygodnie,
     w piątki w godz. 16:00-19:10 i soboty w godz. 9:00-13:50

 

 


Dodatkowe informacje